De Genereuzen zijn een initiatief van
De Genereuzen nodigen je uit om naar bestaande evenementen te gaan, in groepjes van mensen met én zonder een beperking. Op dit platform zoeken we voor jou de ideale maatjes, zo vormen jullie samen een gezellige bende.
Meer dan 40 jaar Hart voor Handicap
De vzw Hart voor Handicap werd in 1977 opgericht als een initiatief samen met de krant De Standaard. In de loop der jaren is onze missie met ons meegegroeid.
1997-2008: Het Sinterklaasfonds
Het Sinterklaasfonds gaf een halve eeuw lang hulp aan kinderen met een handicap die vaak opgroeiden in gezinnen met weinig ruimte voor extra’s. Helemaal in het begin ging het om speelgoed, geleidelijk aan kwam het accent meer te liggen op steun aan projecten voor kinderen met een handicap.
2008-2018: Hart voor Handicap
Het Sinterklaasfonds werd Hart voor Handicap. De noden en dus ook de aandacht van de organisatie verschoven naar emanciperende projecten die ontplooiingskansen bieden aan mensen met een fysieke en mentale beperking.
Elk jaar vertrekken we van een problematiek en kiezen we een thema. Na een oproep selecteren we projecten die een innovatief antwoord bieden op het gekozen probleem. Artikels in de krant tonen oplossingen, sensibiliseren en vragen de lezers om financiële steun. Door de jaren heen is de opbrengst verdrie- tot verviervoudigd.
Sinds 2018: De Genereuzen
Ondanks alle mooie projecten leven mensen met en zonder handicap nog vaak naast elkaar. Daarom startten we De Genereuzen: een beweging die concreet werk maakt van inclusie. Met De Genereuzen zetten we in op het samen leven, wonen en werken van mensen mét en zonder beperking. Niet in woorden, maar in daden.
De Genereuzen zijn actief op verschillende domeinen zoals wonen, werken, onderwijs, jeugd, ... waar we telkens al doende mensen elkaar laten ontmoeten.
Bekijk de activiteiten
Iedereen erbij-charter
‘t Is tijd om drempels weg te halen. In gebouwen, maar ook in ons hoofd. Iedereen hoort er simpelweg bij. Evident? Teken toch ons charter. Want een beweging die breed wordt gedragen, wordt beter gehoord.
Teken het charter prive
Teken het charter als organisatie
Deze organisaties & bedrijven hebben het charter getekend en steunen zo de Genereuzen van Hart voor Handicap
De Genereuzen is een initiatief van
En kunnen rekening op de steun van
de structurele partner van Hart voor Handicap.